Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięte - Zapytanie o ofertę wydawniczą: Śląsk Opolski w warunkach transformacji ustrojowej państwa od 1989 roku

 
 
Zapytanie o ofertę wydawniczą: Śląsk Opolski w warunkach transformacji ustrojowej państwa od 1989 roku
 
W związku z zamiarem wydania książki pt.: „Śląsk Opolski w warunkach transformacji ustrojowej państwa od 1989 roku”, opatrzonej nr ISBN PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu zapraszamy Państwa do złożenia oferty wydawniczej dla tej pozycji:
 
I. Sposób wydania/ druk:
1) Nakład: 150 egzemplarzy.
2) Objętość: ok. 13,85 arkusza autorskiego/ok. 16 ark. drukarskich.
3) zawartość: tekst, 51 tabel
4) Okładka: kolorowa, foliowana.
5) Oprawa: miękka, klejona.
6) Papier: offset 80g, karton na okładkę 230g.
7) Format książki: B5 (240mm x 170mm).
 
II. Zakres prac:
1) Projekt okładki
2) Redakcja językowa wraz z autoryzacją (redakcja uwzględniająca m.in. naukową aparaturę językową, zapis przypisów zgodny z normą, uzgodnienie poprawek z redaktorem naukowym).
3) Korekta wszystkich tekstów
4) Skład i łamanie.
5) Wstępny wydruk celem przekazania go wraz z wersją elektroniczną redaktorowi naukowemu/autorowi do korekty autorskiej
6) Naniesienie poprawek po korekcie 
7) Wykonanie elektronicznej wersji książki gotowej do druku (w formacie PDF oraz DOC) 
i przekazanie jej zleceniodawcy
8) Dostarczenie wydrukowanych książek do siedziby PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu.
 
III. Warunki dodatkowe
1) Potencjalny wykonawca ma prawo wglądu do tekstu publikacji celem wykonania kosztorysu. Wgląd do dzieła umożliwiamy w siedzibie PIN – IŚ oraz drogą elektroniczną1.
2) Prosimy o składanie kosztorysów uwzględniających podział kosztów wydania wg punktów I i II.
3) Termin wykonania prac – 8 tygodni od dostarczenia materiałów.
4) Warunki płatności – 14 dni od otrzymania faktury VAT. 
5) PIN – Instytut Śląski zastrzega sobie prawo:
a) wglądu i zmian w publikacji na każdym etapie prac redakcyjnych;
b) możliwość wyboru kroju czcionki i układu typograficznego.
6) Przedstawiona oferta Wykonawcy może stanowić podstawę do udzielenia zamówienia Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową. 
7) W przypadku gdy ustalanie wartości przedmiotowego zamówienia spowoduje konieczność zastosowania przez Zamawiającego ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy którzy złożą swoją ofertę w wyniku niniejszego zapytania ofertowego, zostaną powiadomieni o wszczęciu postępowania. 
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji części zamówienia.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania zamówienia publicznego w przypadku gdy oferty będą przewyższać możliwości finansowe Zamawiającego.
10) Wykonawca składający najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiony w ciągu 10 dni od czasu rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 
Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres , bądź pocztą tradycyjną pod adres: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, ul. Piastowska 17, 45-082 Opole lub złożyć w sekretariacie PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu (p. 303) w godz. 8.00-15.30 do 23 sierpnia 2013 r. 
 
 
 
___
Potencjalny wykonawca, aby uzyskać wgląd w tekst publikacji drogą elektroniczną powinien wysłać wiadomość e-mail wyrażającą życzenie wglądu do tekstu, na adres sekretariat@instytutslaski.com, zawierającą następujące sformułowanie:
„oświadczamy, że dzieło, które zostanie nam udostępnione, będzie wykorzystane wyłącznie do celu sporządzenia kosztorysu wydawniczego. Po wykonaniu kosztorysu wszelkie kopie dzieła będące 
w naszym posiadaniu zostaną trwale usunięte bądź zniszczone”
 
 

Pobierz Zapytanie w formacie pdf. 

 

Podmiot udostępniający: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: dr inż. Katarzyna Widera
Data wytworzenia: 2013-08-07

 

Metryczka
  • opublikowano:
    07-08-2013 10:52
    przez: Piotr Solga
  • zmodyfikowano:
    15-12-2013 20:11
    przez: Piotr Solga
Dane jednostki:

Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
45-082 Opole
ul. Piastowska 17
NIP: 754-00-25-591 REGON: 530513114
Numer konta: 20 1500 1575 1215 7000 6109 0000

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 453 60 32 lub +48 533 336 306
e-mail: sekretariat@instytutslaski.com
strona www: instytutslaski.com

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×