Przejdź do treści strony
Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięte - Zapytanie o ofertę wydawniczą: Opolszczyzna - Instytut Śląski - socjologiczne warsztaty doktoranckie

Rozstrzygnięte

Pobierz wyniki zapytania o ofertę wydawniczą

 

Zapytanie o ofertę wydawniczą: Opolszczyzna – Instytut Śląski – socjologiczne warsztaty doktoranckie

W związku z zamiarem wydania książki pt.: „Opolszczyzna – Instytut Śląski – socjologiczne warsztaty doktoranckie”, opatrzonej nr ISBN PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu zapraszamy Państwa do złożenia oferty wydawniczej dla tej pozycji:

I. Sposób wydania/ druk:

1) Nakład: 150 egzemplarzy.

2) Objętość: 8,35 arkusza autorskiego ( ok. 10,0 ark. wyd. i ok. 9 ark. druk )

3) zawartość: tekst

4) Okładka: kolorowa, foliowana

5) Oprawa: miękka, klejona.

6) Papier: offset 80g, karton na okładkę 230g

7) Format książki: B-5.

II. Zakres prac:

1) Projekt okładki

2) Redakcja językowa wraz z autoryzacją (redakcja uwzględniająca m.in. naukową aparaturę językową, zapis przypisów zgodny z normą, uzgodnienie poprawek z redaktorem naukowym).

3) Korekta

4) Skład i łamanie.

5) Wstępny wydruk celem przekazania go wraz z wersją elektroniczną redaktorowi naukowemu/autorowi do korekty autorskiej.

6) Naniesienie poprawek po korekcie

7) Wykonanie elektronicznej wersji książki gotowej do druku(w formacie PDF oraz DOC) i przekazanie jej zleceniodawcy

8) Dostarczenie wydrukowanych książek do siedziby PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu.

III. Warunki dodatkowe

1) Potencjalny wykonawca ma prawo wglądu do tekstu publikacji celem wykonania kosztorysu. Wgląd do dzieła umożliwiamy w siedzibie PIN – IŚ oraz drogą elektroniczną1.

2) Prosimy o składanie kosztorysów uwzględniających podział kosztów wydania wg punktów I i II.

3) Termin wykonania prac – 8 tygodni od dostarczenia materiałów.

4) Warunki płatności – 14 dni od otrzymania faktury VAT.

5) PIN – Instytut Śląski zastrzega sobie prawo:

a) wglądu i zmian w publikacji na każdym etapie prac redakcyjnych;

b) możliwość wyboru kroju czcionki i układu typograficznego.

6) Przedstawiona oferta Wykonawcy może stanowić podstawę do udzielenia zamówienia Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową.

7) W przypadku gdy ustalanie wartości przedmiotowego zamówienia spowoduje konieczność zastosowania przez Zamawiającego ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy którzy złożą swoją ofertę w wyniku niniejszego zapytania ofertowego, zostaną powiadomieni o wszczęciu postępowania.

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji części zamówienia.

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania zamówienia publicznego w przypadku gdy oferty będą przewyższać możliwości finansowe Zamawiającego.

10) Wykonawca składający najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiony w ciągu 10 dni od czasu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@instytutslaski.com, bądź pocztą tradycyjną pod adres: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, ul. Piastowska 17, 45-082 Opole lub złożyć w sekretariacie PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu (p. 303) w godz. 8.00-15.30do 19 sierpnia 2013 r..

___

1 Potencjalny wykonawca, aby uzyskać wgląd w tekst publikacji drogą elektroniczną powinien wysłać wiadomość e-mail wyrażającą życzenie wglądu do tekstu, na adres sekretariat@instytutslaski.com, zawierającą następujące sformułowanie:

„oświadczamy, że dzieło, które zostanie nam udostępnione, będzie wykorzystane wyłącznie do celu sporządzenia kosztorysu wydawniczego. Po wykonaniu kosztorysu wszelkie kopie dzieła będące w naszym posiadaniu zostaną trwale usunięte bądź zniszczone”

 

Pobierz Zapytanie w formacie pdf.

 

Podmiot udostępniający: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: dr inż. Katarzyna Widera
Data wytworzenia: 2013-07-31

 

Metryczka
  • opublikowano:
    31-07-2013 10:07
    przez: Piotr Solga
  • zmodyfikowano:
    15-12-2013 20:08
    przez: Piotr Solga
Dane jednostki:

Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
45-082 Opole
ul. Piastowska 17
NIP: 754-00-25-591 REGON: 530513114
Numer konta: 20 1500 1575 1215 7000 6109 0000

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 453 60 32 lub +48 533 336 306
e-mail: sekretariat@instytutslaski.com
strona www: instytutslaski.com

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×