Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Unieważnienie - Przetarg nieograniczony pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych inwestycji pn.: Rewitalizacja budynku PIN - Instytutu Śląskiego w Opolu i jego otoczenia w celu poprawy jakości bazy edukacyjnej, kulturalnej i społecznej

 

Unieważnienie postępowania.

 

Numer sprawy ZP 1/2013

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych inwestycji pn.: Rewitalizacja budynku PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu i jego otoczenia w celu poprawy jakości bazy edukacyjnej, kulturalnej i społecznej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa RPOP.06.00.00 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych.
Działanie RPOP 06.01.00 rewitalizacja obszarów miejskich
 

Treść ogłoszenia

SIWS + załączniki

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Program Funkcjonalno-Użytkowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 4 Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 5 Wykaz doświadczenie

Załącznik nr 6 Wykaz osób

Załącznik nr 7 Przynależność do grupy kapitałowej

Zdjęcia poglądowe inwestycji

Zmiana ogłoszenia


(Program służący do otwierania plików w formacie .zip można pobrać np. z tej strony)

 

Podmiot udostępniający: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: dr inż. Katarzyna Widera
Data wytworzenia: 2013.05.16

 

Metryczka
  • opublikowano:
    16-05-2013 22:12
    przez: Piotr Solga
  • zmodyfikowano:
    15-12-2013 19:39
    przez: Piotr Solga
Dane jednostki:

Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
45-082 Opole
ul. Piastowska 17
NIP: 754-00-25-591 REGON: 530513114
Numer konta: 20 1500 1575 1215 7000 6109 0000

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 453 60 32 lub +48 533 336 306
e-mail: sekretariat@instytutslaski.com
strona www: instytutslaski.com

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×