Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie o kosztorys wydawniczy - Granice Śląska w interdyscyplinarnej perspektywie

Specyfikacja do zapytania o kosztorys wydawniczy

W związku z zamiarem wydania publikacji pt.: Granice Śląska w  interdyscyplinarnej perspektywieopatrzonej nr ISBN PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu, kierujemy do Państwa zapytanie o kosztorys wydawniczy. Informujemy iż należy go przedłożyć wraz z oświadczeniem o spełnianiu wszystkich wymagań wymienionych poniżej do dnia 20.11.2012 r.

1.      Nakład 200 egz.

2.      objętość ok. 8 arkuszy autorskich

3.      okładka kolorowa, foliowana

4.      oprawa miękka, klejona

5.      papier offset 80g, karton na okładkę 230g

6.      format książki B-5.

1. Zakres prac obejmuje:

1) redakcję merytoryczno-językową wraz z autoryzacją (redakcja uwzględniająca m.in. naukową aparaturę językową, zapis przypisów zgodny z normą, uzgodnienie poprawek z redaktorem naukowym); 

2) co najmniej dwukrotną korektę; 

3) zaprojektowanie okładki;
4) skład i łamanie;
 

5) wstępny wydruk celem przekazania go redaktorowi naukowemu do recenzji i poprawek autorskich;
6) naniesienie poprawek po korektach otrzymanych od redaktora naukowego;
7) druk i oprawę

2. Termin wykonania – 8 tygodni od dostarczenia materiałów.

3. Warunki płatności – 14 dni od otrzymania faktury VAT.

4. PIN – Instytut Śląski zastrzega sobie prawo:

1) wglądu i zmian w publikacji na każdym etapie prac redakcyjnych;

2) możliwość wyboru kroju czcionki i układu typograficznego.

Oferty wraz z oświadczeniem należy przesłać pocztą na adres: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, ul. Piastowska 17, 45-081 Opole lub złożyć w sekretariacie PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu (p. 303) do 20 listopada 2012 r. w godz. 730-1530. 

Podmiot udostępniający: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: dr inż. Katarzyna Widera
Data wytworzenia: 2012-11-13
Metryczka
  • opublikowano:
    13-11-2012 08:54
    przez: Tomasz Marchut
  • zmodyfikowano:
    13-11-2012 10:24
    przez: Tomasz Marchut
Dane jednostki:

Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
45-082 Opole
ul. Piastowska 17
NIP: 754-00-25-591 REGON: 530513114
Numer konta: 20 1500 1575 1215 7000 6109 0000

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 453 60 32 lub +48 533 336 306
e-mail: sekretariat@instytutslaski.com
strona www: instytutslaski.com

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×