Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięte - Zapytanie o kosztorys wydawniczy - Plebiscyt i powstania...

Rozstrzygnięte: Wybrano ofertę złożoną przez Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o.

 

Zapytanie ofertowe

W związku z zamiarem wydania książki pt.: „Plebiscyt i powstania śląskie 1919–1921” opatrzonej nr ISBN nr PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu, kierujemy do Państwa zapytanie o kosztorys wydawniczy, informując, iż należy go przedłożyć do 19 września 2012 r. wraz oświadczeniem o spełnieniu wszystkich wymagań wymienionych poniżej:

nakład 150 egz.

objętość 10,00 ark. wyd.

okładka kolorowa, foliowana

oprawa miękka, klejona

papier offset 80g, karton na okładkę 230g

format książki B-5

 

1. Zakres prac obejmuje: 

a) redakcję merytoryczno-językowa wraz z autoryzacja (redakcja uwzględniająca m.in. naukowa

aparaturę językową, zapis przypisów zgodny z normą, uzgodnienie poprawek z redaktorem

naukowym);

b) co najmniej dwukrotną korektę;

c) skład i łamanie;

d) wstępny wydruk celem przekazania go redaktorowi naukowemu do recenzji i poprawek

autorskich;

e) naniesienie poprawek po recenzjach, korektach otrzymanych od redaktora naukowego;

f) zaprojektowanie okładki

g) druk i oprawa.

2. Termin wykonania – 6 tygodni od dostarczenia materiałów.

3. Warunki płatności – 14 dni od otrzymania faktury VAT.

4. PIN – Instytut Śląski w Opolu zastrzega sobie prawo:

a) wglądu i zmian w publikacji na każdym etapie prac redakcyjnych;

b) możliwość wyboru kroju czcionki i układu typograficznego.

 

Oferty wraz z oświadczeniem należy przesłać pocztą pod adres: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, ul. Piastowska 17, 45-081 Opole, lub złożyć w sekretariacie PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu (p. 303) do 19 września 2012 r. w godz. 730–1530. 
 

Podmiot udostępniający: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Leokadia Drożdż
Data wytworzenia: 2012-09-06

 

Metryczka
  • opublikowano:
    06-09-2012 14:36
    przez: Tomasz Marchut
  • zmodyfikowano:
    02-10-2012 11:07
    przez: Tomasz Marchut
Dane jednostki:

Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
45-082 Opole
ul. Piastowska 17
NIP: 754-00-25-591 REGON: 530513114
Numer konta: 20 1500 1575 1215 7000 6109 0000

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 453 60 32 lub +48 533 336 306
e-mail: sekretariat@instytutslaski.com
strona www: instytutslaski.com

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×