Przejdź do treści strony
Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie o kosztorys wydawniczy - ks. Bolesław Kominek

Zapytanie ofertowe

W związku z zamiarem wydania dwutomowego dzieła: „Ksiądz infułat Bolesław Kominek. Pierwszy administrator apostolski Śląska Opolskiego (1945–1951)” - Tom I, „Ks. Bolesław Kominek. Wspomnienia i dokumenty pastoralne pierwszego administratora apostolskiego Śląska Opolskiego (1945–1951)” - Tom II; opatrzonego numerami  ISBN PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu, kierujemy do Państwa zapytanie o kosztorys wydawniczy, informując, iż należy go przedłożyć wraz
z oświadczeniem o spełnianiu wszystkich wymagań wymienionych poniżej. Na odpowiedź czekamy do 3 października 2012 r.

 

 

TOM I

TOM II

Nakład

200 egz.

200 egz.

Objętość

12 ark. wyd. (ok. 11,5 ark. druk.)

44,5 ark wyd.(ok. 42 ark. druk.)

Wkładka zdjęciowa

Papier offset 120g; 4 strony,
4 zdjęcia czarnobiałe

brak

Oprawa

twarda - karton 2,5 mm, szyta

twarda - karton 2,5mm, szyta

Okładka

papier: kreda 130g, zadruk 4+0,
 folia błyszcząca

papier: kreda 130g, zadruk 4+0,
folia błyszcząca

Papier

offset 80g

offset 80g

Format książki

B-5

B-5

1. Zakres prac obejmuje:

a) redakcję merytoryczno-językową wraz z autoryzacją (redakcja uwzględniająca m.in. naukową aparaturę językową, zapis przypisów zgodny z normą, uzgodnienie poprawek z autorem/redaktorem naukowym);

b) co najmniej dwukrotną korektę;

c) zaprojektowanie okładki;
d) skład i łamanie;

e) wstępny wydruk celem przekazania go autorowi/redaktorowi naukowemu do recenzji i poprawek autorskich,
f) naniesienie poprawek po korektach otrzymanych od autora/redaktora naukowego;
g) druk i oprawa.

2. Termin wykonania – 8 tygodni od dostarczenia materiałów.

3. Warunki płatności – 14 dni od otrzymania faktury VAT.

4. PIN – Instytut Śląski zastrzega sobie prawo:

a) wglądu i zmian w publikacji na każdym etapie prac redakcyjnych;

b) możliwość wyboru kroju czcionki i układu typograficznego.

Oferty wraz z oświadczeniem należy przesłać pocztą pod adres: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, ul. Piastowska 17, 45-081 Opole lub złożyć w sekretariacie PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu (p.303) do 3 października 2012 r. w godz. 730-1530. W razie przesłania oferty pocztą ,decyduje data stempla pocztowego. 

Podmiot udostępniający: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Leokadia Drożdż
Data wytworzenia: 2012-09-25
Metryczka
  • opublikowano:
    25-09-2012 11:45
    przez: Tomasz Marchut
Dane jednostki:

Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
45-082 Opole
ul. Piastowska 17
NIP: 754-00-25-591 REGON: 530513114
Numer konta: 20 1500 1575 1215 7000 6109 0000

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 453 60 32 lub +48 533 336 306
e-mail: sekretariat@instytutslaski.com
strona www: instytutslaski.com

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×