Przejdź do treści strony
Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Unieważnione - Zapytanie o kosztorys wydawniczy - Studia Śląskie

Zapytanie ofertowe


W związku z zamiarem wydania 71 tomu „Studiów Śląskich”, opatrzonej nr ISSN 0039-3355 PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu, kierujemy do Państwa zapytanie o kosztorys wydawniczy, informując, iż należy go przedłożyć wraz z oświadczeniem o spełnianiu wszystkich wymagań wymienionych poniżej. Na odpowiedź czekamy do 19 września 2012 r.

 

nakład 200 egz.

objętość ok. 22 arkuszy autorskich, ok. 15,00 ark. druk.

okładka kolorowa, foliowana

oprawa miękka, klejona

papier offset 80g, karton na okładkę 230g;

format książki B-5.

 

1. Zakres prac obejmuje:

1) redakcję merytoryczno-językową wraz z autoryzacją (redakcja uwzględniająca m.in. naukową aparaturę językową, zapis przypisów zgodny z normą, uzgodnienie poprawek z redaktorem naukowym);

 

2) co najmniej dwukrotną korektę;

 

3) zaprojektowanie okładki;

4) skład i łamanie;

 

5) wstępny wydruk celem przekazania go redaktorowi naukowemu do recenzji i poprawek autorskich,

6) naniesienie poprawek po korektach otrzymanych od redaktora naukowego;

7) druk i oprawa.

 

2. Termin wykonania – 8 tygodni od dostarczenia materiałów.

 

3. Warunki płatności – 14 dni od otrzymania faktury VAT.

 

4. PIN – Instytut Śląski zastrzega sobie prawo:

1) wglądu i zmian w publikacji na każdym etapie prac redakcyjnych;

2) możliwość wyboru kroju czcionki i układu typograficznego.

 

Oferty wraz z oświadczeniem należy przesłać pocztą pod adres: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, ul. Piastowska 17, 45-081 Opole lub złożyć w sekretariacie PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu (p.303) do 19 września 2012 r. w godz. 730-1530. 

Podmiot udostępniający: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Leokadia Drożdż
Data wytworzenia: 2012-09-06
Metryczka
  • opublikowano:
    06-09-2012 14:36
    przez: Tomasz Marchut
  • zmodyfikowano:
    18-09-2012 10:10
    przez: Tomasz Marchut
Dane jednostki:

Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
45-082 Opole
ul. Piastowska 17
NIP: 754-00-25-591 REGON: 530513114
Numer konta: 20 1500 1575 1215 7000 6109 0000

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 453 60 32 lub +48 533 336 306
e-mail: sekretariat@instytutslaski.com
strona www: instytutslaski.com

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×