Przejdź do treści strony
Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięte - Zapytanie o kosztorys wydawniczy

Rozstrzygnięte: Wybrano ofertę złożoną przez Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o.

 

Zapytanie ofertowe

W związku z zamiarem wydania książki pt.: „Od wojny o granicę do dobrego sąsiedztwa. Colloquium Opole 2011”, opatrzonej nr ISBN PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu, kierujemy do Państwa zapytanie o kosztorys wydawniczy, informując, iż  należy go przedłożyć do 20 marca 2012 r. wraz z oświadczeniem o spełnianiu wszystkich wymagań wymienionych poniżej:

nakład 200 egz.

objętość 14,00 ark. wyd.

okładka kolorowa, foliowana

oprawa miękka, klejona

papier offset 80g, karton na okładkę 230g;

format książki B-5

 

1. Zakres prac obejmuje:

1) redakcję merytoryczno-językową wraz z autoryzacją (redakcja uwzględniająca m.in. naukową aparaturę językową, zapis przypisów zgodny z normą, uzgodnienie poprawek z redaktorem naukowym);

2) korektę;

3) skład i łamanie;

4) wstępny wydruk celem przekazania go redaktorowi naukowemu do recenzji i poprawek autorskich,
7) naniesienie poprawek po recenzjach, korektach otrzymanych od redaktora naukowego;
8) druk i oprawa.

2. Termin wykonania – 6 tygodni od dostarczenia materiałów.

3. Warunki płatności – 14 dni od otrzymania faktury VAT.

4. PIN – Instytut Śląski zastrzega sobie prawo:

1) wglądu i zmian w publikacji na każdym etapie prac redakcyjnych;

2)  możliwość wyboru kroju czcionki i układu typograficznego.

 

Oferty wraz z oświadczeniem należy przesłać pocztą pod adres: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, ul. Piastowska 17, 45-082 Opole lub złożyć w sekretariacie PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu (p. 303) do 20 marca 2012 r. w godz. 700-1500.

 

Wybrano ofertę złożoną przez Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o. 

Podmiot udostępniający: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Sołdra-Gwiżdż
Data wytworzenia: 2012-03-14
Metryczka
  • opublikowano:
    14-03-2012 09:50
    przez: Tomasz Marchut
  • zmodyfikowano:
    03-04-2012 08:44
    przez: Tomasz Marchut
Dane jednostki:

Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
45-082 Opole
ul. Piastowska 17
NIP: 754-00-25-591 REGON: 530513114
Numer konta: 20 1500 1575 1215 7000 6109 0000

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 453 60 32 lub +48 533 336 306
e-mail: sekretariat@instytutslaski.com
strona www: instytutslaski.com

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×