Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięte - Zapytanie o kosztorys wydawniczy

Zapytanie ofertowe


W związku z zamiarem wydania książki pt.: „Polsko-niemiecki traktat graniczny z 14.11.1990 r. – geneza i skutki. Colloquium Opole 2010”, opatrzonej nr ISBN PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu, kierujemy do Państwa zapytanie o kosztorys wydawniczy, informując, iż  należy go przedłożyć wraz z oświadczeniem o spełnianiu wszystkich wymagań wymienionych poniżej. Na odpowiedź czekamy do 16 lutego 2012 r.

nakład 150 egz.

objętość 10,50 ark. wyd., ok. 11,00 ark. druk.

okładka kolorowa, foliowana

oprawa miękka, klejona

papier offset 80g, karton na okładkę 230g;

format książki B-5

 

1. Zakres prac obejmuje:

1) redakcję merytoryczno-językową wraz z autoryzacją (redakcja uwzględniająca m.in. naukową aparaturę językową, zapis przypisów zgodny z normą, uzgodnienie poprawek z redaktorem naukowym);

2) co najmniej dwukrotną korektę;

3) tłumaczenie spisów treści na języki niemiecki i czeski;
4) zaprojektowanie okładki (przedłożenie przynajmniej trzech projektów do wyboru);
5) skład i łamanie;

6) wstępny wydruk celem przekazania go redaktorowi naukowemu do recenzji i poprawek autorskich,
7) naniesienie poprawek po recenzjach, korektach otrzymanych od redaktora naukowego;
8) druk i oprawa.

2. Termin wykonania – 6 tygodni od dostarczenia materiałów.

3. Warunki płatności – 14 dni od otrzymania faktury VAT.

4. PIN – Instytut Śląski zastrzega sobie prawo:

2) wglądu i zmian w publikacji na każdym etapie prac redakcyjnych;

4) możliwość wyboru kroju czcionki i układu typograficznego.

 

Oferty wraz z oświadczeniem należy przesłać pocztą pod adres: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, ul. Piastowska 17, 45-082 Opole lub złożyć w sekretariacie PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu w godz. 700-1500.

 

Na podstawie złożonych ofert wybrany został wykonawca:
Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o.
45-081 Opole, ul. Piastowska 17


 

Podmiot udostępniający: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Sołdra-Gwiżdż
Data wytworzenia: 2012-02-08

 

Metryczka
  • opublikowano:
    08-02-2012 14:19
    przez: Tomasz Marchut
  • zmodyfikowano:
    14-03-2012 15:10
    przez: Tomasz Marchut
Dane jednostki:

Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
45-082 Opole
ul. Piastowska 17
NIP: 754-00-25-591 REGON: 530513114
Numer konta: 20 1500 1575 1215 7000 6109 0000

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 453 60 32 lub +48 533 336 306
e-mail: sekretariat@instytutslaski.com
strona www: instytutslaski.com

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×