Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięte - Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Badań Historycznych, Niemcoznawczych i Bohemistycznych

 
 Konkurs rozstrzygnięty.
 
 
Ogłoszenie o pracy
 
PIN-Instytut Śląski w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Badań Historycznych, Niemcoznawczych i Bohemistycznych.
 
Do konkursu na stanowisko adiunkta mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi  określone w art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. O instytutach badawczych (Dz. U. z 2010, Nr 96, poz. 618)  tj. posiadają:
stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce,
osiągnęły znaczący dorobek w działalności naukowej tematycznie związany z obszarem badawczym PIN - Instytutu Śląskiego, a w szczególności stosunków polsko-niemieckich i czesko-niemieckich,
posiadają doświadczenie w organizacji konferencji, sympozjów bądź sesji naukowych (także finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz we współpracy za partnerami zagranicznymi),
znajomość przynajmniej jednego języka obcego (niemiecki lub angielski, poziom średniozaawansowany),
uzyskały pozytywną opinię o dorobku  naukowym wystawioną przez samodzielnego pracownika  naukowego - osobę z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego -spoza  PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu.
 
Do zgłoszenia konkursowego należy dołączyć:
1. List motywacyjny
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
3. Odpisy dyplomów
4. Autoreferat kandydata przedstawiający plany badawcze w PIN - Instytucie Śląskim
5. Wykaz ważniejszych publikacji i prac naukowo-badawczych.
 
Osoby zainteresowanie pracą prosimy o przesłanie ww. dokumentów drogą elektroniczną na adres: sekretariat@instytutslaski.com bądź osobiste złożenie go w: PIN-Instytucie Śląskim w Opolu, ul. Piastowska 17, pokój 303, do dnia 2 grudnia 2013 r. do godz.15.00.
 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty 4 grudnia 2013 r. O wynikach konkursu zainteresowani powiadomieni zostaną w ciągu dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 

___

Treść ogłoszenia w formacie PDF dostępna jest tutaj.

 

Podmiot udostępniający: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: dr inż. Katarzyna Widera
Data wytworzenia: 2013-11-18
Metryczka
  • opublikowano:
    18-11-2013 07:50
    przez: Piotr Solga
  • zmodyfikowano:
    10-12-2013 09:24
    przez: Piotr Solga
Dane jednostki:

Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
45-082 Opole
ul. Piastowska 17
NIP: 754-00-25-591 REGON: 530513114
Numer konta: 20 1500 1575 1215 7000 6109 0000

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 453 60 32 lub +48 533 336 306
e-mail: sekretariat@instytutslaski.com
strona www: instytutslaski.com

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×