Przejdź do treści strony
Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięte - Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Badań Historycznych, Niemcoznawczych i Bohemistycznych

 
Konkurs rozstrzygnięty.
 
 
Ogłoszenie o pracy 
 
Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Badań Historycznych, Niemcoznawczych i Bohemistycznych.
 
Do konkursu na stanowisko asystenta mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010, Nr 96, poz. 618)  tj. posiadają:
tytuł zawodowy magistra nauk humanistycznych,
znajomość języka niemieckiego (poziom średniozaawansowany).
 
Zainteresowania badawcze kandydata powinny koncentrować się na obszarach: językoznawstwo, onomastyka, kultura Śląska.
 
Do zgłoszenia konkursowego należy dołączyć:
1. List motywacyjny
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
3. Odpis dyplomu
4. Bibliografię publikacji naukowych (jeśli kandydat takie posiada).
 
Osoby zainteresowanie pracą prosimy o przesłanie ww. dokumentów drogą elektroniczną na adres: sekretariat@instytutslaski.com oraz instytutslaski@wp.pl, bądź osobiste złożenie w: PIN-Instytucie Śląskim 
w Opolu, ul. Piastowska 17, pokój 303 do dnia 17 czerwca 2013 r. do godz.15.30.
 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty 24 czerwca 2013 r. O wynikach konkursu zainteresowani powiadomieni zostaną drogą elektroniczną w ciągu dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 
 

 

Podmiot udostępniający: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: dr inż. Katarzyna Widera
Data wytworzenia: 2013.06.03

 

Metryczka
  • opublikowano:
    03-06-2013 09:34
    przez: Piotr Solga
  • zmodyfikowano:
    03-07-2013 19:03
    przez: Piotr Solga
Dane jednostki:

Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
45-082 Opole
ul. Piastowska 17
NIP: 754-00-25-591 REGON: 530513114
Numer konta: 20 1500 1575 1215 7000 6109 0000

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 453 60 32 lub +48 533 336 306
e-mail: sekretariat@instytutslaski.com
strona www: instytutslaski.com

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×