Przejdź do treści strony
Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięte - Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Badań Historycznych, Niemcoznawczych i Bohemistycznych

 
Konkurs rozstrzygnięty.
 
Ogłoszenie o pracy 
 
PIN-Instytut Śląski w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Badań Historycznych, Niemcoznawczych i Bohemistycznych.
 
Do konkursu na stanowisko asystenta mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010, Nr 96, poz. 618)  tj. posiadają:
 • tytuł zawodowy magistra nauk humanistycznych bądź nauk społecznych,
 • doświadczenie w organizacji i realizacji prac badawczych (w szczególności uczestnictwo w projekcie finansowanym ze źródeł zewnętrznych),
 • znajomość przynajmniej jednego języka obcego (preferowany język niemiecki, poziom średniozaawansowany),
 • umiejętność obsługi programów komputerowych w stopniu umożliwiającym opiekę nad stroną internetową placówki.
Do zgłoszenia konkursowego należy dołączyć:
 1. List motywacyjny
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 3. Odpis dyplomu
 4. Dokumenty potwierdzające udział w pracach badawczych
 
Osoby zainteresowanie pracą prosimy o przesłanie ww. dokumentów drogą elektroniczną na adres: sekretariat@instytutslaski.com oraz instytutslaski@wp.pl, bądź osobiste złożenie w: PIN-Instytucie Śląskim w Opolu, ul. Piastowska 17, pokój 306 do dnia 19 kwietnia 2013 r. do godz.15.00.
 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty 22 kwietnia 2013 r. O wynikach konkursu zainteresowani powiadomieni zostaną w ciągu dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 

 

Podmiot udostępniający: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: dr inż. Katarzyna Widera
Data wytworzenia: 2013.04.04

 

Metryczka
 • opublikowano:
  04-04-2013 12:40
  przez: Piotr Solga
 • zmodyfikowano:
  01-05-2013 14:03
  przez: Piotr Solga
Dane jednostki:

Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
45-082 Opole
ul. Piastowska 17
NIP: 754-00-25-591 REGON: 530513114
Numer konta: 20 1500 1575 1215 7000 6109 0000

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 453 60 32 lub +48 533 336 306
e-mail: sekretariat@instytutslaski.com
strona www: instytutslaski.com

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×