Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięte - Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Badań Historycznych, Niemcoznawczych i Bohemistycznych

 

Konkurs rozstrzygnięty.

Ogłoszenie o pracy 

PIN-Instytut Śląski w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Badań Historycznych, Niemcoznawczych i Bohemistycznych.

Do konkursu na stanowisko adiunkta mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi  określone w art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. O instytutach badawczych (Dz. U. z 2010, Nr 96, poz. 618)  tj. posiadają:

 • stopień naukowy doktora nauk humanistycznych,
 • osiągnęły znaczący dorobek w działalności naukowej tematycznie związany z obszarem badawczym PIN - Instytutu Śląskiego, w szczególności dziejów Śląska w jego historycznych granicach, pogranicza polsko-niemieckiego bądź polsko-czeskiego,
 • posiadają doświadczenie w organizacji i realizacji prac naukowych, (w szczególności uczestnictwo w projekcie finansowanym ze źródeł zewnętrznych),
 • znajomość przynajmniej jednego języka obcego (angielski lub niemiecki, poziom średniozaawansowany),
 • uzyskały pozytywną opinię o dorobku  naukowym wystawioną przez samodzielnego pracownika  naukowego - osobę z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego -spoza  PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu.

 

Do zgłoszenia konkursowego należy dołączyć:

 1. List motywacyjny
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 3. Odpisy dyplomów
 4. Autoreferat kandydata przedstawiający plany badawcze w PIN - Instytucie Śląskim
 5. Wykaz ważniejszych publikacji i prac naukowo-badawczych.

 

Osoby zainteresowanie pracą prosimy o przesłanie ww. dokumentów drogą elektroniczną na adres: sekretariat@instytutslaski.com oraz instytutslaski@wp.pl bądź osobiste złożenie go w: PIN-Instytucie Śląskim w Opolu, ul. Piastowska 17, pokój 306, do dnia 19 kwietnia 2013 r. do godz.15.00.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 22 kwietnia 2013 r. O wynikach konkursu zainteresowani powiadomieni zostaną w ciągu dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

Podmiot udostępniający: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: dr inż. Katarzyna Widera
Data wytworzenia: 2013.04.04

 

Metryczka
 • opublikowano:
  04-04-2013 12:39
  przez: Piotr Solga
 • zmodyfikowano:
  01-05-2013 14:01
  przez: Piotr Solga
Dane jednostki:

Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
45-082 Opole
ul. Piastowska 17
NIP: 754-00-25-591 REGON: 530513114
Numer konta: 20 1500 1575 1215 7000 6109 0000

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 453 60 32 lub +48 533 336 306
e-mail: sekretariat@instytutslaski.com
strona www: instytutslaski.com

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×