Przejdź do treści strony
Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięte - Profesor wizytujący w dziedzinie nauk ekonomicznych

konkurs rozstrzygnięty

Ogłoszenie o pracy 

PIN-Instytut Śląski w Opolu ogłasza  konkurs na stanowisko profesora wizytującego w dziedzinie nauk ekonomicznych

 

Do konkursu na stanowisko profesora wizytującego mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Art. 43 ust. 4 Ustawy o instytutach badawczych, tj. posiadają:

- stopień naukowy doktora habilitowanego

- osiągnęły znaczący dorobek w działalności naukowej i organizacyjnej

- uzyskały pozytywną opinię o dorobku  naukowym i organizacyjnym wystawioną przez profesora z tytułem naukowym spoza PIN-Instytutu Śląskiego.

 

Do zgłoszenia konkursowego należy dołączyć:

1.      podanie

2.      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

3.      odpisy dyplomów

4.      autoreferat kandydata

5.      wykaz ważniejszych publikacji i prac naukowo-badawczych.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu. ul. Piastowska 17, 45-081 Opole, do dnia 30.12.201 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 3 stycznia 2012 roku. O wynikach konkursu zainteresowani powiadomieni zostaną w ciągu dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.


konkurs rozstrzygnięty
 

Podmiot udostępniający: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Sołdra-Gwiżdż
Data wytworzenia: 2011 12 15
Metryczka
  • opublikowano:
    15-12-2011 09:31
    przez: Tomasz Marchut
  • zmodyfikowano:
    23-01-2012 13:16
    przez: Tomasz Marchut
Dane jednostki:

Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
45-082 Opole
ul. Piastowska 17
NIP: 754-00-25-591 REGON: 530513114
Numer konta: 20 1500 1575 1215 7000 6109 0000

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 453 60 32 lub +48 533 336 306
e-mail: sekretariat@instytutslaski.com
strona www: instytutslaski.com