Przejdź do treści strony
Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron (od 5-06-2014)

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
439544963928339140004946467846025685505941712005
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
353656294460406127253576237632263860367538334488
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
339324362103192018862389236222843304286622232744
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
335628262342218524842394280824702527254025382060
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
176114191516190216571510186820972419249720412486
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000084411528961141176715871632
 1. Zaproszenia do składania ofert
  Wyświetleń: 71425
 2. Statut
  Wyświetleń: 9355
 3. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 7914
 4. Ogłoszenia o pracy
  Wyświetleń: 6252
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 6044
 6. Wykaz Pracowników
  Wyświetleń: 3112
 7. Statystyki podstron (od 5-06-2014)
  Wyświetleń: 2001
 8. Struktura
  Wyświetleń: 1726
 9. Strategia
  Wyświetleń: 1506
 10. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1485
 11. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1395
 12. Misja
  Wyświetleń: 1388
 13. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1341
 14. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1292
 15. Unieważniony - Konkurs na stanowisko dyrektora PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu
  Wyświetleń: 1178
 16. Konkurs na stanowisko pracownika bibliotecznego i dokumentacji naukowej
  Wyświetleń: 1127
 17. Rozstrzygnięte - Konkurs na stanowisko dyrektora PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu
  Wyświetleń: 1109
 18. Rozstrzygnięte - ZP OFERTOWE 2/2015 - na wydanie książki pt. Słownik gwar śląskich, tom XIV
  Wyświetleń: 985
 19. ZP Ofertowe 6/2014 - na wykonanie prac w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
  Wyświetleń: 978
 20. Rozstrzygnięte - Zapytanie o cenę - sprzęt komputerowy
  Wyświetleń: 964
 21. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 1/2017 - Urządzenia klimatyzacji
  Wyświetleń: 915
 22. Rozstrzygnięte - ZP 12/2015 Ochrona osób i mienia
  Wyświetleń: 904
 23. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 1/2015 - na wydanie książki pt.Colloquium Opole 2014. 10 lat razem w Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia.
  Wyświetleń: 852
 24. Unieważnione - Konkurs na stanowisko dyrektora Państwowego Instytutu Naukowego - Instytutu Śląskiego w Opolu
  Wyświetleń: 849
 25. Rozstrzygnięte - Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Badań Historycznych, Niemcoznawczych i Bohemistycznych
  Wyświetleń: 812
 26. Dane teleadresowe, informacje ogólne
  Wyświetleń: 806
 27. Rozstrzygnięte - Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Badań Historycznych, Niemcoznawczych i Bohemistycznych
  Wyświetleń: 800
 28. Rozstrzygnięte - Konkurs na stanowisko dyrektora Państwowego Instytutu Naukowego - Instytutu Śląskiego w Opolu
  Wyświetleń: 794
 29. ZP Ofertowe 1/2014 - Zapytanie ofertowe na malowanie pomieszczeń oraz drzwi toaletowych
  Wyświetleń: 784
 30. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 14/2016 - Kompleksowe usługi sprzątania
  Wyświetleń: 777
 31. Rozstrzygnięty - Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Badań Regionalnych i Lokalnych
  Wyświetleń: 770
 32. Nierozstrzygnięte - ZP Ofertowe 19/2016 - Urządzenia klimatyzacji
  Wyświetleń: 765
 33. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 11/2015 - Kompleksowe usługi sprzątania
  Wyświetleń: 764
 34. Rosztrzygnięte - ZP OFERTOWE 3/2015 - na wydanie dwutomowego opracowania - "Ksiądz infułat Bolesław Kominek (...)"
  Wyświetleń: 761
 35. Rozstrzygnięte - Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Badań Historycznych, Niemcoznawczych i Bohemistycznych
  Wyświetleń: 747
 36. Rozstrzygnięte - Zapytanie ofertowe - Kompleksowe usługi sprzątania budynku Instytutu Śląskiego w Opolu
  Wyświetleń: 722
 37. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 5/2016 - zakup mebli konferencyjnych
  Wyświetleń: 720
 38. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 10/2014 - Usługi ochrony osób i mienia w budynku (...)
  Wyświetleń: 702
 39. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 15/2016 - Górny Śląsk w Polsce Ludowej, t. 1
  Wyświetleń: 699
 40. Rozstrzygnięty - Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk ekonomicznych
  Wyświetleń: 692
 41. Rozstrzygnięte - Zapytanie o kosztorys wydawniczy
  Wyświetleń: 691
 42. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 7/2014 - na wydanie t. 74. i 75. czasopisma Studia Śląskie
  Wyświetleń: 690
 43. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 2/2016 - Słownik gwar śląskich, tom XV
  Wyświetleń: 680
 44. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 3/2016 - Studia Śląskie t.77
  Wyświetleń: 653
 45. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 11/2016 - Colloquium Opole 2015. Pojęcie pokoju i wojny we współczesnej Europie
  Wyświetleń: 651
 46. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 9/2014 - Kompleksowe usługi sprzątania budynku Instytutu Śląskiego w Opolu
  Wyświetleń: 651
 47. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 1/2016 - Malowanie w pomieszczeniach biurowych
  Wyświetleń: 645
 48. Rozstrzygnięty - Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Badań Regionalnych i Lokalnych.
  Wyświetleń: 638
 49. Rozstrzygnięte - Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Badań Regionalnych i Lokalnych
  Wyświetleń: 636
 50. Nierozstrzygnięte - ZP Ofertowe 7/2016 - Urządzenia klimatyzacji
  Wyświetleń: 628
 51. Rozstrzygnięte - Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Badań Regionalnych i Lokalnych
  Wyświetleń: 628
 52. Rozstrzygnięty - Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk społecznych
  Wyświetleń: 628
 53. Rozstrzygnięte - Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Badań Historycznych, Niemcoznawczych i Bohemistycznych
  Wyświetleń: 626
 54. Rozstrzygnięte - Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Badań nad Stosunkami Językowymi na Śląsku ZBHNiB
  Wyświetleń: 613
 55. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 10/2016 - Z przeszłości demograficznej Krasiejowa
  Wyświetleń: 610
 56. Rozstrzygnięte - Konkurs na stanowisko głównego księgowego Państwowego Instytutu Naukowego -Instytutu Śląskiego w Opolu
  Wyświetleń: 606
 57. Unieważnione - Konkurs na stanowisko specjalista ds. kadrowo-płacowych na umowę-zlecenie
  Wyświetleń: 597
 58. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego na remont budynku głównego
  Wyświetleń: 595
 59. Unieważnione - Konkurs na stanowisko specjalista ds. kadrowo-płacowych na umowę-zlecenie
  Wyświetleń: 594
 60. Rozstrzygnięte - Zapytanie o ofertę wydawniczą: Opolszczyzna - Instytut Śląski - socjologiczne warsztaty doktoranckie
  Wyświetleń: 582
 61. Rozstrzygnięte - Zapytanie ofertowe dotyczące szacowania wartości zamówienia pod nazwą: Wykonanie inwentaryzacji obiektu, programu funkcjonalno-użytkowego oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: Rewitalizacja budynku PIN-IŚ (...)
  Wyświetleń: 580
 62. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 8/2016 - Słownik etymologiczny nazw geograficznych
  Wyświetleń: 578
 63. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 2/2017 - Remont pomieszczeń biurowych
  Wyświetleń: 571
 64. Rozstrzygnięte - Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
  Wyświetleń: 562
 65. Rozstrzygnięte - Zapytanie o kosztorys wydawniczy - Plebiscyt i powstania...
  Wyświetleń: 560
 66. Unieważnione - Zapytanie o kosztorys wydawniczy - Studia Śląskie
  Wyświetleń: 554
 67. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 8/2017 - Słownik gwar śląskich
  Wyświetleń: 552
 68. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 13/2016 - usługi doradztwa personalnego
  Wyświetleń: 551
 69. Wolontariat - Archiwum Zakładowe
  Wyświetleń: 547
 70. Rozstrzygnięte - Wykonywanie stałej konserwacji instalacji sygnalizacji pożaru
  Wyświetleń: 546
 71. Rozstrzygnięte - Opole: Usługi ochrony osób i mienia w budynku Państwowego Instytutu Naukowego - Instytutu Śląskiego w Opolu Numer ogłoszenia: 215709 - 2013
  Wyświetleń: 539
 72. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 18/2016 - Audyt zewnętrzny
  Wyświetleń: 538
 73. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 17/2016 - Usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 535
 74. Rozstrzygnięte - Zapytanie o kosztorys wydawniczy
  Wyświetleń: 534
 75. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 534
 76. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 16/2016 - Studia Śląskie t.78 i 79
  Wyświetleń: 533
 77. Rozstrzygnięte - Profesor wizytujący w dziedzinie nauk ekonomicznych
  Wyświetleń: 532
 78. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 3/2014 - na wydanie książki pt. Państwa słowiańskie wobec Łużyc w latach 1945-1948
  Wyświetleń: 529
 79. Rozstrzygnięte - Kierownik Zakładu Badań Regionalnych i Lokalnych
  Wyświetleń: 528
 80. Unieważnione - Pracownik administracyjny ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 527
 81. Rozstrzygnięte - Zapytanie o ofertę wydawniczą: Studia Śląskie tom 72 i 73
  Wyświetleń: 526
 82. Rozstrzygnięte - Sporządzenie pełnej dokumentacji przetargowej
  Wyświetleń: 525
 83. Rozstrzygnięte - Dostawa materiałów biurowych
  Wyświetleń: 524
 84. Rozstrzygnięty - Przetarg nieograniczony pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych inwestycji pn.: Rewitalizacja budynku PIN - Instytutu Śląskiego w Opolu i jego otoczenia w celu poprawy jakości bazy edukacyjnej, kulturalnej i społecznej
  Wyświetleń: 518
 85. Rozstrzygnięty - Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk ekonomicznych
  Wyświetleń: 512
 86. ZP Ofertowe 9/2017 - remont pomieszczeń biurowych
  Wyświetleń: 506
 87. Rozstrzygnięte - Sekretarz projektu: Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX-XX w.
  Wyświetleń: 503
 88. Zapytanie o kosztorys wydawniczy - Studia Śląskie - nowe
  Wyświetleń: 503
 89. Rozstrzygnięte - Administrator budynku
  Wyświetleń: 499
 90. Badanie sprawozdania finansowego instytutu za 2011 r.
  Wyświetleń: 494
 91. Rozstrzygnięte - Konkurs na usługi hotelarskie
  Wyświetleń: 494
 92. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 12/2016 - Sprzęt komputerowy i oprogramowanie specjalistyczne
  Wyświetleń: 493
 93. Rozstrzygnięte - ZP OFERTOWE 6/2015 - Słownik nazw miejscowych Śląska. (...)
  Wyświetleń: 492
 94. Rozstrzygnięte - Zapytanie o ofertę wydawniczą: Śląsk Opolski w warunkach transformacji ustrojowej państwa od 1989 roku
  Wyświetleń: 488
 95. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 4/2014 - na wydanie książki pt. 80 lat Instytutu Śląskiego
  Wyświetleń: 488
 96. Rozstrzygnięte - ZP OFERTOWE 4/2015 - na współwydanie książki pt. Spór o pamięć. (...)
  Wyświetleń: 485
 97. Rozstrzygnięte - ZP OFERTOWE 5/2015 na wydanie publikacji z serii Region and Regionalism (...) - poprawione
  Wyświetleń: 484
 98. Rozstrzygnięte - Zapytanie ofertowe - sprzęt komputerowy
  Wyświetleń: 483
 99. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 8/2014 - na wydanie książki pod tytułem: „Leksykon mitów, symboli i bohaterów górnego śląska XIX-XX w.”
  Wyświetleń: 477
 100. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 2/2014 - na wydanie książki pt. Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. Tom XVI
  Wyświetleń: 476
 101. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 6/2017 - System alarmowy
  Wyświetleń: 473
 102. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 4/2016 - zakup sprzętu komputerowego
  Wyświetleń: 472
 103. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 5/2014 - na wydanie książki pt. Totalitaryzm i pamiętanie. Śląskie doświadczenia i ślady nazizmu oraz komunizmu. Colloquium Opole 2013
  Wyświetleń: 472
 104. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 7/2017 Colloquium Opole 2016
  Wyświetleń: 470
 105. Unieważnione - ZP Ofertowe 4/2017 - Colloquium Opole 2016
  Wyświetleń: 467
 106. Powierzchnie biurowe
  Wyświetleń: 466
 107. Rozstrzygnięte - ZP OFERTOWE 10/2015 - Studia Śląskie t.76
  Wyświetleń: 466
 108. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 3/2017 - Prace kontrolno-pomiarowe instalacji elektrycznej
  Wyświetleń: 459
 109. Rozstrzygnięte - Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Badań Historycznych, Niemcoznawczych i Bohemistycznych
  Wyświetleń: 456
 110. Rozstrzygnięte - Opracowanie koncepcji architektonicznej
  Wyświetleń: 456
 111. Rozstrzygnięte - Zapytanie konkursowe dotyczące zakupu netbooka
  Wyświetleń: 455
 112. Unieważnione - Zapytanie konkursowe - skaner
  Wyświetleń: 452
 113. Nierozstrzygnięte - ZP Ofertowe 5/2017 - System alarmowy
  Wyświetleń: 450
 114. Rozstrzygnięty - Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w dziedzinie nauk humanistycznych
  Wyświetleń: 447
 115. Rozstrzygnięte - Zapytanie konkursowe - skaner NOWE (30.05.2012)
  Wyświetleń: 444
 116. Rozstrzygnięte - ZP OFERTOWE 7/2015 - Powstania śląskie i plebiscyt ze współczesnej perspektywy
  Wyświetleń: 441
 117. Zapytanie o kosztorys wydawniczy - Granice Śląska w interdyscyplinarnej perspektywie
  Wyświetleń: 441
 118. Zapytanie o kosztorys wydawniczy - ks. Bolesław Kominek
  Wyświetleń: 440
 119. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 10/2017 - Górny Śląsk w Polsce Ludowej t. 2
  Wyświetleń: 436
 120. Rozstrzygnięte - Zapytanie o ofertę wydawniczą: Miasta w przestrzeni środkowoeuropejskiej (...) Colloquium Opole 2012
  Wyświetleń: 429
 121. Rozstrzygnięte - Zapytanie o ofertę wydawniczą: Polityka państw narodowych wobec języka na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku
  Wyświetleń: 418
 122. Rozstrzygnięte - Zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów biurowych
  Wyświetleń: 417
 123. Rozstrzygniete - Pracownik administracyjny ds. wspomagających badania
  Wyświetleń: 416
 124. Rozstrzygnięte - Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Badań Historycznych, Niemcoznawczych i Bohemistycznych
  Wyświetleń: 408
 125. Zapytanie - Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego budowlanego nad inwestycją...
  Wyświetleń: 408
 126. Rozstrzygnięte - Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Badań Historycznych, Niemcoznawczych i Bohemistycznych
  Wyświetleń: 404
 127. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 390
 128. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 6/2016 - usługi doradztwa personalnego
  Wyświetleń: 385
 129. Rozstrzygnięte - Zapytanie o ofertę wydawniczą: Współczesne problemy demograficzne Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 381
 130. Rozstrzygnięty - Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk humanistycznych
  Wyświetleń: 377
 131. Rozstrzygnięte - ZP OFERTOWE 9/2015 - Śląsk Edmunda Jana Osmańczyka
  Wyświetleń: 375
 132. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 9/2016 - Malowanie pomieszczeń
  Wyświetleń: 375
 133. Unieważnienie - Przetarg nieograniczony pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych inwestycji pn.: Rewitalizacja budynku PIN - Instytutu Śląskiego w Opolu i jego otoczenia w celu poprawy jakości bazy edukacyjnej, kulturalnej i społecznej
  Wyświetleń: 374
 134. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 3/2018 - Usługi utrzymania czystości
  Wyświetleń: 356
 135. Rozstrzygnięte - ZP OFERTOWE 8/2015 - Nazwy ulic w Nysie w kontekście pamięci kulturowej
  Wyświetleń: 350
 136. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 1/2018 - Urządzenia klimatyzacji
  Wyświetleń: 346
 137. Dane
  Wyświetleń: 314
 138. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 2/2018 - Colloquium Opole 2017
  Wyświetleń: 276
 139. Unieważnione - ZP Ofertowe 4/2018 - Colloquium Opole 2018
  Wyświetleń: 220
 140. Pracownik techniczny (konserwator) - półroczne zastępstwo
  Wyświetleń: 211
Metryczka
 • wytworzono:
  05-06-2014
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  05-06-2014 09:48
  przez: Administrator Strony
 • zmodyfikowano:
  05-06-2014 12:24
  przez: Piotr Solga
 • podmiot udostępniający:
  Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
  odwiedzin: 2001
Dane jednostki:

Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
45-082 Opole
ul. Piastowska 17
NIP: 754-00-25-591 REGON: 530513114
Numer konta: 20 1500 1575 1215 7000 6109 0000

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 453 60 32 lub +48 533 336 306
e-mail: sekretariat@instytutslaski.com
strona www: instytutslaski.com

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×