Przejdź do treści strony
Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron (od 5-06-2014)

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
540200000000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
439544963928339140004946467846025685505941716124
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
353656294460406127253576237632263860367538334488
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
339324362103192018862389236222843304286622232744
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
335628262342218524842394280824702527254025382060
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
176114191516190216571510186820972419249720412486
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000084411528961141176715871632
 1. Zaproszenia do składania ofert
  Wyświetleń: 73605
 2. Statut
  Wyświetleń: 9442
 3. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 8696
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 6571
 5. Ogłoszenia o pracy
  Wyświetleń: 6416
 6. Wykaz Pracowników
  Wyświetleń: 3239
 7. Statystyki podstron (od 5-06-2014)
  Wyświetleń: 2111
 8. Struktura
  Wyświetleń: 1817
 9. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1656
 10. Strategia
  Wyświetleń: 1608
 11. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1489
 12. Misja
  Wyświetleń: 1477
 13. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1460
 14. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1390
 15. Unieważniony - Konkurs na stanowisko dyrektora PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu
  Wyświetleń: 1233
 16. Konkurs na stanowisko pracownika bibliotecznego i dokumentacji naukowej
  Wyświetleń: 1180
 17. Rozstrzygnięte - Konkurs na stanowisko dyrektora PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu
  Wyświetleń: 1162
 18. Rozstrzygnięte - ZP OFERTOWE 2/2015 - na wydanie książki pt. Słownik gwar śląskich, tom XIV
  Wyświetleń: 1029
 19. ZP Ofertowe 6/2014 - na wykonanie prac w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
  Wyświetleń: 1021
 20. Rozstrzygnięte - Zapytanie o cenę - sprzęt komputerowy
  Wyświetleń: 1008
 21. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 1/2017 - Urządzenia klimatyzacji
  Wyświetleń: 966
 22. Rozstrzygnięte - ZP 12/2015 Ochrona osób i mienia
  Wyświetleń: 947
 23. Dane teleadresowe, informacje ogólne
  Wyświetleń: 896
 24. Unieważnione - Konkurs na stanowisko dyrektora Państwowego Instytutu Naukowego - Instytutu Śląskiego w Opolu
  Wyświetleń: 895
 25. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 1/2015 - na wydanie książki pt.Colloquium Opole 2014. 10 lat razem w Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia.
  Wyświetleń: 894
 26. Rozstrzygnięte - Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Badań Historycznych, Niemcoznawczych i Bohemistycznych
  Wyświetleń: 856
 27. Rozstrzygnięte - Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Badań Historycznych, Niemcoznawczych i Bohemistycznych
  Wyświetleń: 845
 28. Rozstrzygnięte - Konkurs na stanowisko dyrektora Państwowego Instytutu Naukowego - Instytutu Śląskiego w Opolu
  Wyświetleń: 841
 29. ZP Ofertowe 1/2014 - Zapytanie ofertowe na malowanie pomieszczeń oraz drzwi toaletowych
  Wyświetleń: 828
 30. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 14/2016 - Kompleksowe usługi sprzątania
  Wyświetleń: 825
 31. Rozstrzygnięty - Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Badań Regionalnych i Lokalnych
  Wyświetleń: 823
 32. Nierozstrzygnięte - ZP Ofertowe 19/2016 - Urządzenia klimatyzacji
  Wyświetleń: 809
 33. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 11/2015 - Kompleksowe usługi sprzątania
  Wyświetleń: 802
 34. Rosztrzygnięte - ZP OFERTOWE 3/2015 - na wydanie dwutomowego opracowania - "Ksiądz infułat Bolesław Kominek (...)"
  Wyświetleń: 801
 35. Rozstrzygnięte - Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Badań Historycznych, Niemcoznawczych i Bohemistycznych
  Wyświetleń: 788
 36. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 5/2016 - zakup mebli konferencyjnych
  Wyświetleń: 763
 37. Rozstrzygnięte - Zapytanie ofertowe - Kompleksowe usługi sprzątania budynku Instytutu Śląskiego w Opolu
  Wyświetleń: 761
 38. Rozstrzygnięty - Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk ekonomicznych
  Wyświetleń: 748
 39. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 10/2014 - Usługi ochrony osób i mienia w budynku (...)
  Wyświetleń: 745
 40. Rozstrzygnięte - Zapytanie o kosztorys wydawniczy
  Wyświetleń: 738
 41. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 15/2016 - Górny Śląsk w Polsce Ludowej, t. 1
  Wyświetleń: 738
 42. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 7/2014 - na wydanie t. 74. i 75. czasopisma Studia Śląskie
  Wyświetleń: 731
 43. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 2/2016 - Słownik gwar śląskich, tom XV
  Wyświetleń: 717
 44. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 11/2016 - Colloquium Opole 2015. Pojęcie pokoju i wojny we współczesnej Europie
  Wyświetleń: 699
 45. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 9/2014 - Kompleksowe usługi sprzątania budynku Instytutu Śląskiego w Opolu
  Wyświetleń: 695
 46. Rozstrzygnięty - Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Badań Regionalnych i Lokalnych.
  Wyświetleń: 692
 47. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 3/2016 - Studia Śląskie t.77
  Wyświetleń: 690
 48. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 1/2016 - Malowanie w pomieszczeniach biurowych
  Wyświetleń: 679
 49. Rozstrzygnięte - Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Badań Historycznych, Niemcoznawczych i Bohemistycznych
  Wyświetleń: 677
 50. Rozstrzygnięte - Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Badań Regionalnych i Lokalnych
  Wyświetleń: 677
 51. Rozstrzygnięte - Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Badań Regionalnych i Lokalnych
  Wyświetleń: 668
 52. Rozstrzygnięty - Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk społecznych
  Wyświetleń: 667
 53. Nierozstrzygnięte - ZP Ofertowe 7/2016 - Urządzenia klimatyzacji
  Wyświetleń: 666
 54. Rozstrzygnięte - Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Badań nad Stosunkami Językowymi na Śląsku ZBHNiB
  Wyświetleń: 665
 55. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 10/2016 - Z przeszłości demograficznej Krasiejowa
  Wyświetleń: 656
 56. Rozstrzygnięte - Konkurs na stanowisko głównego księgowego Państwowego Instytutu Naukowego -Instytutu Śląskiego w Opolu
  Wyświetleń: 646
 57. Unieważnione - Konkurs na stanowisko specjalista ds. kadrowo-płacowych na umowę-zlecenie
  Wyświetleń: 639
 58. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego na remont budynku głównego
  Wyświetleń: 637
 59. Unieważnione - Konkurs na stanowisko specjalista ds. kadrowo-płacowych na umowę-zlecenie
  Wyświetleń: 634
 60. Rozstrzygnięte - Zapytanie ofertowe dotyczące szacowania wartości zamówienia pod nazwą: Wykonanie inwentaryzacji obiektu, programu funkcjonalno-użytkowego oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: Rewitalizacja budynku PIN-IŚ (...)
  Wyświetleń: 623
 61. Rozstrzygnięte - Zapytanie o ofertę wydawniczą: Opolszczyzna - Instytut Śląski - socjologiczne warsztaty doktoranckie
  Wyświetleń: 620
 62. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 8/2017 - Słownik gwar śląskich
  Wyświetleń: 614
 63. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 8/2016 - Słownik etymologiczny nazw geograficznych
  Wyświetleń: 606
 64. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 2/2017 - Remont pomieszczeń biurowych
  Wyświetleń: 605
 65. Wolontariat - Archiwum Zakładowe
  Wyświetleń: 599
 66. Rozstrzygnięte - Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
  Wyświetleń: 586
 67. Rozstrzygnięte - Zapytanie o kosztorys wydawniczy - Plebiscyt i powstania...
  Wyświetleń: 586
 68. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 13/2016 - usługi doradztwa personalnego
  Wyświetleń: 585
 69. Unieważnione - Zapytanie o kosztorys wydawniczy - Studia Śląskie
  Wyświetleń: 585
 70. Rozstrzygnięte - Wykonywanie stałej konserwacji instalacji sygnalizacji pożaru
  Wyświetleń: 576
 71. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 17/2016 - Usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 574
 72. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 571
 73. Rozstrzygnięte - Opole: Usługi ochrony osób i mienia w budynku Państwowego Instytutu Naukowego - Instytutu Śląskiego w Opolu Numer ogłoszenia: 215709 - 2013
  Wyświetleń: 570
 74. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 16/2016 - Studia Śląskie t.78 i 79
  Wyświetleń: 567
 75. Rozstrzygnięte - Profesor wizytujący w dziedzinie nauk ekonomicznych
  Wyświetleń: 566
 76. Rozstrzygnięte - Zapytanie o kosztorys wydawniczy
  Wyświetleń: 563
 77. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 3/2014 - na wydanie książki pt. Państwa słowiańskie wobec Łużyc w latach 1945-1948
  Wyświetleń: 559
 78. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 18/2016 - Audyt zewnętrzny
  Wyświetleń: 558
 79. ZP Ofertowe 9/2017 - remont pomieszczeń biurowych
  Wyświetleń: 558
 80. Rozstrzygnięte - Sporządzenie pełnej dokumentacji przetargowej
  Wyświetleń: 557
 81. Rozstrzygnięte - Kierownik Zakładu Badań Regionalnych i Lokalnych
  Wyświetleń: 555
 82. Rozstrzygnięte - Zapytanie o ofertę wydawniczą: Studia Śląskie tom 72 i 73
  Wyświetleń: 555
 83. Unieważnione - Pracownik administracyjny ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 555
 84. Rozstrzygnięte - Dostawa materiałów biurowych
  Wyświetleń: 553
 85. Rozstrzygnięty - Przetarg nieograniczony pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych inwestycji pn.: Rewitalizacja budynku PIN - Instytutu Śląskiego w Opolu i jego otoczenia w celu poprawy jakości bazy edukacyjnej, kulturalnej i społecznej
  Wyświetleń: 552
 86. Rozstrzygnięty - Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk ekonomicznych
  Wyświetleń: 543
 87. Rozstrzygnięte - Sekretarz projektu: Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX-XX w.
  Wyświetleń: 532
 88. Zapytanie o kosztorys wydawniczy - Studia Śląskie - nowe
  Wyświetleń: 529
 89. Rozstrzygnięte - Administrator budynku
  Wyświetleń: 527
 90. Rozstrzygnięte - Konkurs na usługi hotelarskie
  Wyświetleń: 527
 91. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 7/2017 Colloquium Opole 2016
  Wyświetleń: 523
 92. Badanie sprawozdania finansowego instytutu za 2011 r.
  Wyświetleń: 522
 93. Rozstrzygnięte - ZP OFERTOWE 6/2015 - Słownik nazw miejscowych Śląska. (...)
  Wyświetleń: 521
 94. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 12/2016 - Sprzęt komputerowy i oprogramowanie specjalistyczne
  Wyświetleń: 520
 95. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 6/2017 - System alarmowy
  Wyświetleń: 519
 96. Rozstrzygnięte - Zapytanie o ofertę wydawniczą: Śląsk Opolski w warunkach transformacji ustrojowej państwa od 1989 roku
  Wyświetleń: 517
 97. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 4/2014 - na wydanie książki pt. 80 lat Instytutu Śląskiego
  Wyświetleń: 516
 98. Rozstrzygnięte - Zapytanie ofertowe - sprzęt komputerowy
  Wyświetleń: 512
 99. Rozstrzygnięte - ZP OFERTOWE 4/2015 - na współwydanie książki pt. Spór o pamięć. (...)
  Wyświetleń: 511
 100. Powierzchnie biurowe
  Wyświetleń: 510
 101. Rozstrzygnięte - ZP OFERTOWE 5/2015 na wydanie publikacji z serii Region and Regionalism (...) - poprawione
  Wyświetleń: 510
 102. Nierozstrzygnięte - ZP Ofertowe 5/2017 - System alarmowy
  Wyświetleń: 508
 103. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 8/2014 - na wydanie książki pod tytułem: „Leksykon mitów, symboli i bohaterów górnego śląska XIX-XX w.”
  Wyświetleń: 506
 104. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 2/2014 - na wydanie książki pt. Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. Tom XVI
  Wyświetleń: 501
 105. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 5/2014 - na wydanie książki pt. Totalitaryzm i pamiętanie. Śląskie doświadczenia i ślady nazizmu oraz komunizmu. Colloquium Opole 2013
  Wyświetleń: 500
 106. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 4/2016 - zakup sprzętu komputerowego
  Wyświetleń: 497
 107. Unieważnione - ZP Ofertowe 4/2017 - Colloquium Opole 2016
  Wyświetleń: 496
 108. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 3/2017 - Prace kontrolno-pomiarowe instalacji elektrycznej
  Wyświetleń: 492
 109. Rozstrzygnięte - ZP OFERTOWE 10/2015 - Studia Śląskie t.76
  Wyświetleń: 490
 110. Rozstrzygnięte - Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Badań Historycznych, Niemcoznawczych i Bohemistycznych
  Wyświetleń: 488
 111. Rozstrzygnięte - Opracowanie koncepcji architektonicznej
  Wyświetleń: 482
 112. Unieważnione - Zapytanie konkursowe - skaner
  Wyświetleń: 482
 113. Rozstrzygnięte - Zapytanie konkursowe dotyczące zakupu netbooka
  Wyświetleń: 481
 114. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 10/2017 - Górny Śląsk w Polsce Ludowej t. 2
  Wyświetleń: 480
 115. Rozstrzygnięty - Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w dziedzinie nauk humanistycznych
  Wyświetleń: 473
 116. Zapytanie o kosztorys wydawniczy - Granice Śląska w interdyscyplinarnej perspektywie
  Wyświetleń: 471
 117. Rozstrzygnięte - Zapytanie konkursowe - skaner NOWE (30.05.2012)
  Wyświetleń: 469
 118. Zapytanie o kosztorys wydawniczy - ks. Bolesław Kominek
  Wyświetleń: 469
 119. Rozstrzygnięte - ZP OFERTOWE 7/2015 - Powstania śląskie i plebiscyt ze współczesnej perspektywy
  Wyświetleń: 467
 120. Rozstrzygnięte - Zapytanie o ofertę wydawniczą: Miasta w przestrzeni środkowoeuropejskiej (...) Colloquium Opole 2012
  Wyświetleń: 454
 121. Rozstrzygnięte - Zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów biurowych
  Wyświetleń: 447
 122. Rozstrzygnięte - Zapytanie o ofertę wydawniczą: Polityka państw narodowych wobec języka na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku
  Wyświetleń: 446
 123. Rozstrzygniete - Pracownik administracyjny ds. wspomagających badania
  Wyświetleń: 445
 124. Zapytanie - Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego budowlanego nad inwestycją...
  Wyświetleń: 437
 125. Rozstrzygnięte - Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Badań Historycznych, Niemcoznawczych i Bohemistycznych
  Wyświetleń: 435
 126. Rozstrzygnięte - Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Badań Historycznych, Niemcoznawczych i Bohemistycznych
  Wyświetleń: 431
 127. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 424
 128. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 3/2018 - Usługi utrzymania czystości
  Wyświetleń: 417
 129. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 6/2016 - usługi doradztwa personalnego
  Wyświetleń: 414
 130. Rozstrzygnięte - Zapytanie o ofertę wydawniczą: Współczesne problemy demograficzne Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 408
 131. Rozstrzygnięty - Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk humanistycznych
  Wyświetleń: 405
 132. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 9/2016 - Malowanie pomieszczeń
  Wyświetleń: 403
 133. Unieważnienie - Przetarg nieograniczony pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych inwestycji pn.: Rewitalizacja budynku PIN - Instytutu Śląskiego w Opolu i jego otoczenia w celu poprawy jakości bazy edukacyjnej, kulturalnej i społecznej
  Wyświetleń: 403
 134. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 1/2018 - Urządzenia klimatyzacji
  Wyświetleń: 401
 135. Rozstrzygnięte - ZP OFERTOWE 9/2015 - Śląsk Edmunda Jana Osmańczyka
  Wyświetleń: 398
 136. Rozstrzygnięte - ZP OFERTOWE 8/2015 - Nazwy ulic w Nysie w kontekście pamięci kulturowej
  Wyświetleń: 377
 137. Dane
  Wyświetleń: 350
 138. Rozstrzygnięte - ZP Ofertowe 2/2018 - Colloquium Opole 2017
  Wyświetleń: 327
 139. Unieważnione - ZP Ofertowe 4/2018 - Colloquium Opole 2018
  Wyświetleń: 275
 140. Pracownik techniczny (konserwator) - półroczne zastępstwo
  Wyświetleń: 268
Metryczka
 • wytworzono:
  05-06-2014
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  05-06-2014 09:48
  przez: Administrator Strony
 • zmodyfikowano:
  05-06-2014 12:24
  przez: Piotr Solga
 • podmiot udostępniający:
  Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
  odwiedzin: 2111
Dane jednostki:

Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
45-082 Opole
ul. Piastowska 17
NIP: 754-00-25-591 REGON: 530513114
Numer konta: 20 1500 1575 1215 7000 6109 0000

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 453 60 32 lub +48 533 336 306
e-mail: sekretariat@instytutslaski.com
strona www: instytutslaski.com